[Yaware.TimeTracker] Идеи, пожелания по функционалу сервиса

[tasktracker] при створенні задачі по дефолту відображати current user

при створенні задачі відповідальний хай би по дефолту ставився відповідальний поточний юзер.
  • Guest
  • Oct 27 2017
  • Planned
  • Attach files